Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llantysilio

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llantysilio

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llantysilio - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ieuan Arfon Jones Annibynnol 113 14% Wedi'i ethol
Roger James Cragg Annibynnol 95 12% Wedi'i ethol
Margaret Olwen Smith Annibynnol 82 10% Wedi'i ethol
Steven Vaughan Evans Annibynnol 81 10% Wedi'i ethol
Rachel Marilyn Horne Annibynnol 78 9% Wedi'i ethol
John Edward James Pickett Annibynnol 75 9% Wedi'i ethol
David George Henry Walton Annibynnol 67 8% Wedi'i ethol
John Gwynfor Evans Annibynnol 66 8% Wedi'i ethol
Paul William Davies Annibynnol 58 7% Wedi'i ethol
Graham James Taylor Annibynnol 56 7% Heb ei ethol
Jayson Adam Gardiner Annibynnol 52 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Cyfanswm Pleidleisiau 823
Nifer yr Etholwyr 332
Number of ballot papers issued 173
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 65
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 42
Y nifer a bleidleisiodd 52%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ieuan Arfon Jones 14% Wedi'i ethol
Roger James Cragg 12% Wedi'i ethol
Margaret Olwen Smith 10% Wedi'i ethol
Steven Vaughan Evans 10% Wedi'i ethol
Rachel Marilyn Horne 9% Wedi'i ethol
John Edward James Pickett 9% Wedi'i ethol
David George Henry Walton 8% Wedi'i ethol
John Gwynfor Evans 8% Wedi'i ethol
Paul William Davies 7% Wedi'i ethol
Graham James Taylor 7% Heb ei ethol
Jayson Adam Gardiner 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4