Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llangollen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jean Robb McKean Burrell Annibynnol 683 13% Wedi'i ethol
Robert Lube Llafur 636 12% Wedi'i ethol
Thomas Melvyn Mile Annibynnol 626 12% Wedi'i ethol
George Hughes Annibynnol 552 10% Wedi'i ethol
Isobel Anne Richards Annibynnol 463 9% Wedi'i ethol
Austin Francisco Cheminais Annibynnol 405 8% Wedi'i ethol
Robyn Claire Lovelock Annibynnol 396 7% Wedi'i ethol
Jonathan Peter Haddy Annibynnol 363 7% Wedi'i ethol
Karen Anne Edwards Annibynnol 353 7% Wedi'i ethol
Anthony William Baker Annibynnol 327 6% Wedi'i ethol
Andrew William Beech Annibynnol 285 5% Wedi'i ethol
Martina Roberts Annibynnol 256 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 11
Cyfanswm Pleidleisiau 5345
Nifer yr Etholwyr 2984
Number of ballot papers issued 1251
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 468
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 291
Y nifer a bleidleisiodd 42%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jean Robb McKean Burrell 13% Wedi'i ethol
Robert Lube 12% Wedi'i ethol
Thomas Melvyn Mile 12% Wedi'i ethol
George Hughes 10% Wedi'i ethol
Isobel Anne Richards 9% Wedi'i ethol
Austin Francisco Cheminais 8% Wedi'i ethol
Robyn Claire Lovelock 7% Wedi'i ethol
Jonathan Peter Haddy 7% Wedi'i ethol
Karen Anne Edwards 7% Wedi'i ethol
Anthony William Baker 6% Wedi'i ethol
Andrew William Beech 5% Wedi'i ethol
Martina Roberts 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd11
Cyfanswm a wrthodwyd11