Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon yn Iâl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon yn Iâl

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llanarmon yn Iâl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martyn Laurie Holland Ceidwadol 420 16% Wedi'i ethol
Susan Elizabeth Jones Annibynnol 226 9% Wedi'i ethol
David Ernest White Annibynnol 223 9% Wedi'i ethol
Stephen Paul Burkhill Annibynnol 200 8% Wedi'i ethol
Brian Edmund Jones Annibynnol 199 8% Wedi'i ethol
Mary Bruce Alexander Kingsley-Williams Annibynnol 196 8% Wedi'i ethol
Darren John Pollard Annibynnol 194 8% Wedi'i ethol
Gillian Ann Nash Annibynnol 190 7% Wedi'i ethol
Helen Joy Enston Annibynnol 189 7% Wedi'i ethol
Rodney Elms Annibynnol 184 7% Wedi'i ethol
Glenys Rhianon Jones Annibynnol 164 6% Heb ei ethol
Adam John Mackridge Annibynnol 122 5% Heb ei ethol
Robert Erik Barton Annibynnol 68 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 10
Cyfanswm Pleidleisiau 2575
Nifer yr Etholwyr 876
Number of ballot papers issued 515
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 40
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 189
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 149
Y nifer a bleidleisiodd 59%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martyn Laurie Holland 16% Wedi'i ethol
Susan Elizabeth Jones 9% Wedi'i ethol
David Ernest White 9% Wedi'i ethol
Stephen Paul Burkhill 8% Wedi'i ethol
Brian Edmund Jones 8% Wedi'i ethol
Mary Bruce Alexander Kingsley-Williams 8% Wedi'i ethol
Darren John Pollard 8% Wedi'i ethol
Gillian Ann Nash 7% Wedi'i ethol
Helen Joy Enston 7% Wedi'i ethol
Rodney Elms 7% Wedi'i ethol
Glenys Rhianon Jones 6% Heb ei ethol
Adam John Mackridge 5% Heb ei ethol
Robert Erik Barton 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd30
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair10
Cyfanswm a wrthodwyd40