Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Clocaenog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Lewis Annibynnol 82 16% Wedi'i ethol
Catrin Eleri Jones Annibynnol 78 16% Wedi'i ethol
Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol 67 13% Wedi'i ethol
Iona Haf Jones Annibynnol 66 13% Wedi'i ethol
Ifor Lloyd Roberts Annibynnol 62 12% Wedi'i ethol
Dylan Wynne Jones Annibynnol 54 11% Wedi'i ethol
Janet Sarah Rogers Annibynnol 52 10% Wedi'i ethol
Kenneth John Atherton Annibynnol 38 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 7
Cyfanswm Pleidleisiau 499
Nifer yr Etholwyr 193
Number of ballot papers issued 117
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 48
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 31
Y nifer a bleidleisiodd 61%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Lewis 16% Wedi'i ethol
Catrin Eleri Jones 16% Wedi'i ethol
Rhodri Gwyndaf Rees 13% Wedi'i ethol
Iona Haf Jones 13% Wedi'i ethol
Ifor Lloyd Roberts 12% Wedi'i ethol
Dylan Wynne Jones 11% Wedi'i ethol
Janet Sarah Rogers 10% Wedi'i ethol
Kenneth John Atherton 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2