Canlyniadau etholiadau ar gyfer Betws Gwerfil Goch

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Betws Gwerfil Goch

Dinas, Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Betws Gwerfil Goch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Myles Asheton Crawley Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
David Ieuan Davies Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Robert Gwyn Edwards Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Geraint Griffith Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Hefin Lloyd-Davies Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Emyr Wyn Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Nia Alwen Williams Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol