Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llanelwy (Gorllewin) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Scott Ceidwadol 201 48% Wedi'i ethol
John Wynne-Jones Annibynnol 171 41% Heb ei ethol
Peter George Morton Annibynnol 50 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 422
Nifer yr Etholwyr 1288
Number of ballot papers issued 428
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 164
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 101
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Scott 48% Wedi'i ethol
John Wynne-Jones 41% Heb ei ethol
Peter George Morton 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair4
Cyfanswm a wrthodwyd6