Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llanelwy (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Andrew Thomas Ceidwadol 391 69% Wedi'i ethol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 173 31% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 564
Nifer yr Etholwyr 1445
Number of ballot papers issued 568
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 310
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 214
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Andrew Thomas 69% Wedi'i ethol
Heather Alison Prydderch 31% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd4