Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Hilditch-Roberts Annibynnol 1237 21% Wedi'i ethol
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales 1089 18% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 832 14% Wedi'i ethol
Hywel Lloyd Richards Plaid Cymru - The Party of Wales 783 13% Heb ei ethol
Patricia Astbury Annibynnol 655 11% Heb ei ethol
John Wynne Hughes Ceidwadol 516 9% Heb ei ethol
Geraint Hilton Woolford Annibynnol 397 7% Heb ei ethol
Ian Richard Lewney Annibynnol 247 4% Heb ei ethol
Aileen Beryl Wynn Ceidwadol 190 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5946
Nifer yr Etholwyr 4327
Number of ballot papers issued 2348
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 851
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 648
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Hilditch-Roberts 21% Wedi'i ethol
Emrys Wynne 18% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley 14% Wedi'i ethol
Hywel Lloyd Richards 13% Heb ei ethol
Patricia Astbury 11% Heb ei ethol
John Wynne Hughes 9% Heb ei ethol
Geraint Hilton Woolford 7% Heb ei ethol
Ian Richard Lewney 4% Heb ei ethol
Aileen Beryl Wynn 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd8