Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Joan Butterfield was wedi'i ethol .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Joan ButterfieldLlafurDim cystadleuaethNewydd etholedign/a
Alan JamesLlafurDim cystadleuaethAil-etholwyd-48%