Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

De-orllewin Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Patricia Margaret Jones Llafur 703 43% Wedi'i ethol
Peter Prendergast Llafur 559 34% Wedi'i ethol
Dawn Elizabeth Butters Ceidwadol 367 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1629
Nifer yr Etholwyr 3763
Number of ballot papers issued 1070
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 717
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 435
Y nifer a bleidleisiodd 28%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Patricia Margaret Jones 43% Wedi'i ethol
Peter Prendergast 34% Wedi'i ethol
Dawn Elizabeth Butters 23% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9