Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

De Ddwyrain Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 1160 21% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 743 13% Wedi'i ethol
Brian Jones Ceidwadol 722 13% Wedi'i ethol
Stephen John Ellison Llafur 715 13% Heb ei ethol
Ellie Lauren Jones Ceidwadol 650 12% Heb ei ethol
Curtis Shea Ceidwadol 578 10% Heb ei ethol
Winifred Martha Mullen-James Annibynnol 438 8% Heb ei ethol
William Norman Tasker Annibynnol 264 5% Heb ei ethol
Hugh Patrick Jones Annibynnol 250 4% Heb ei ethol
David Malcolm Dear Democratiaid Rhyddfrydol 105 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5625
Nifer yr Etholwyr 6092
Number of ballot papers issued 2168
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 1176
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 829
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 21% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams 13% Wedi'i ethol
Brian Jones 13% Wedi'i ethol
Stephen John Ellison 13% Heb ei ethol
Ellie Lauren Jones 12% Heb ei ethol
Curtis Shea 10% Heb ei ethol
Winifred Martha Mullen-James 8% Heb ei ethol
William Norman Tasker 5% Heb ei ethol
Hugh Patrick Jones 4% Heb ei ethol
David Malcolm Dear 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
Cyfanswm a wrthodwyd7