Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

De'r Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 684 28% Wedi'i ethol
Ellie Marie Chard Llafur 601 25% Wedi'i ethol
Justine Marie Evans Ceidwadol 580 24% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray Ceidwadol 570 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2435
Nifer yr Etholwyr 2941
Number of ballot papers issued 1374
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 783
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 555
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 28% Wedi'i ethol
Ellie Marie Chard 25% Wedi'i ethol
Justine Marie Evans 24% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray 23% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd7