Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Ann Davies Ceidwadol 808 39% Wedi'i ethol
Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 577 28% Wedi'i ethol
Heather Ellis Ceidwadol 385 19% Heb ei ethol
Jacqueline Lynda McAlpine Llafur 281 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2051
Nifer yr Etholwyr 2896
Number of ballot papers issued 1279
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 508
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 345
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Ann Davies 39% Wedi'i ethol
Arwel Roberts 28% Wedi'i ethol
Heather Ellis 19% Heb ei ethol
Jacqueline Lynda McAlpine 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1