Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Gogledd)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Gogledd)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
George Peter Anthony Flynn Ceidwadol 940 19% Wedi'i ethol
Rachel Rebecca Flynn Ceidwadol 892 18% Wedi'i ethol
Paul Alan Penlington Llafur 814 16% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan Llafur 812 16% Heb ei ethol
Angelina Linda Muraca Ceidwadol 746 15% Heb ei ethol
Janet Margaret Szabo Llafur 733 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4937
Nifer yr Etholwyr 4751
Number of ballot papers issued 1933
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 17
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 1008
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 705
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
George Peter Anthony Flynn 19% Wedi'i ethol
Rachel Rebecca Flynn 18% Wedi'i ethol
Paul Alan Penlington 16% Wedi'i ethol
Jason Mathew McLellan 16% Heb ei ethol
Angelina Linda Muraca 15% Heb ei ethol
Janet Margaret Szabo 15% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd17
Cyfanswm a wrthodwyd17