Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn Alltmelyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Arnold Evans Annibynnol 308 54% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol 221 38% Heb ei ethol
Kenneth Martin Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 46 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 575
Nifer yr Etholwyr 1528
Number of ballot papers issued 577
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 244
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 153
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Arnold Evans 54% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher 38% Heb ei ethol
Kenneth Martin Prydderch 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2