Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Prestatyn (Canol) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hugh Carson Irving Ceidwadol 544 20% Wedi'i ethol
Elizabeth Tina Jones Ceidwadol 484 18% Wedi'i ethol
Peter Charles Duffy Annibynnol 469 17% Heb ei ethol
Michael Adrian German Annibynnol 395 15% Heb ei ethol
Sonia Joanne Penlington Llafur 376 14% Heb ei ethol
David James Lloyd Llafur 374 14% Heb ei ethol
Keith Richard Kirwan Democratiaid Rhyddfrydol 74 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2716
Nifer yr Etholwyr 2878
Number of ballot papers issued 1423
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 790
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 568
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hugh Carson Irving 20% Wedi'i ethol
Elizabeth Tina Jones 18% Wedi'i ethol
Peter Charles Duffy 17% Heb ei ethol
Michael Adrian German 15% Heb ei ethol
Sonia Joanne Penlington 14% Heb ei ethol
David James Lloyd 14% Heb ei ethol
Keith Richard Kirwan 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair5
Cyfanswm a wrthodwyd7