Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joseph Stephen Welch Annibynnol 403 51% Wedi'i ethol
Cheow-Lay Wee Plaid Cymru - The Party of Wales 197 25% Heb ei ethol
David Neil Murfitt Ceidwadol 188 24% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 788
Nifer yr Etholwyr 1490
Number of ballot papers issued 788
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 262
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 206
Y nifer a bleidleisiodd 53%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joseph Stephen Welch 51% Wedi'i ethol
Cheow-Lay Wee 25% Heb ei ethol
David Neil Murfitt 24% Heb ei ethol