Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hugh Hesketh Evans Annibynnol 725 79% Wedi'i ethol
Barbara Hughes Ceidwadol 187 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 912
Nifer yr Etholwyr 1807
Number of ballot papers issued 921
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 341
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 234
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hugh Hesketh Evans 79% Wedi'i ethol
Barbara Hughes 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9