Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon-yn Ial/Llandegla

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon-yn Ial/Llandegla

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Llanarmon-yn Ial/Llandegla - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martyn Laurie Holland Ceidwadol 884 85% Wedi'i ethol
Robert Charles English Plaid Lafur Sosialaidd 92 9% Heb ei ethol
Robert Erik Barton Annibynnol 58 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1034
Nifer yr Etholwyr 2016
Number of ballot papers issued 1043
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 400
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 300
Y nifer a bleidleisiodd 52%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martyn Laurie Holland 85% Wedi'i ethol
Robert Charles English 9% Heb ei ethol
Robert Erik Barton 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
absenoldeb nod swyddogol6
Cyfanswm a wrthodwyd9