Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Efenechdyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Eryl Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 407 53% Wedi'i ethol
Sharon Anne Newell Annibynnol 358 47% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 765
Nifer yr Etholwyr 1339
Number of ballot papers issued 769
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 272
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 186
Y nifer a bleidleisiodd 57%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eryl Wyn Williams 53% Wedi'i ethol
Sharon Anne Newell 47% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4