Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Dyserth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Gwyn Williams Annibynnol 412 62% Wedi'i ethol
Philip Walker Ceidwadol 156 23% Heb ei ethol
Stephen Charles Thomas Democratiaid Rhyddfrydol 97 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 665
Nifer yr Etholwyr 1909
Number of ballot papers issued 667
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 348
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 224
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Gwyn Williams 62% Wedi'i ethol
Philip Walker 23% Heb ei ethol
Stephen Charles Thomas 15% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2