Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Dinbych Uchaf / Henllan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Geraint Lloyd-Williams Llafur 317 21% Wedi'i ethol
Glenn Swingler Plaid Cymru - The Party of Wales 261 17% Wedi'i ethol
John Bellis Ceidwadol 244 16% Heb ei ethol
Gillian Jayne Audley Llafur 198 13% Heb ei ethol
Paul Smith Ceidwadol 176 12% Heb ei ethol
Keith Philip Stevens Annibynnol 132 9% Heb ei ethol
Richard Michael Crowther Annibynnol 87 6% Heb ei ethol
Colin Lucas Hughes Annibynnol 87 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1502
Nifer yr Etholwyr 2349
Number of ballot papers issued 884
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 374
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 275
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Geraint Lloyd-Williams 21% Wedi'i ethol
Glenn Swingler 17% Wedi'i ethol
John Bellis 16% Heb ei ethol
Gillian Jayne Audley 13% Heb ei ethol
Paul Smith 12% Heb ei ethol
Keith Philip Stevens 9% Heb ei ethol
Richard Michael Crowther 6% Heb ei ethol
Colin Lucas Hughes 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd2