Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 4 Mai 2017

Dinbych (Isaf) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark John Young Annibynnol 936 33% Wedi'i ethol
Rhys Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales 730 26% Wedi'i ethol
Roy Tickle Annibynnol 554 20% Heb ei ethol
Mari Jackson-Jones Ceidwadol 309 11% Heb ei ethol
Lara Jane Pritchard Ceidwadol 308 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2837
Nifer yr Etholwyr 3555
Number of ballot papers issued 1601
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 607
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 415
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark John Young 33% Wedi'i ethol
Rhys Thomas 26% Wedi'i ethol
Roy Tickle 20% Heb ei ethol
Mari Jackson-Jones 11% Heb ei ethol
Lara Jane Pritchard 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3