Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 27 Hydref 2016

Gorllewin y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alan Robert James Llafur 199 48% Wedi'i ethol
Leslie Harker Ceidwadol 93 22% Heb ei ethol
Norman Owen Shone Annibynnol 55 13% Heb ei ethol
Mark Anthony Webster Annibynnol 42 10% Heb ei ethol
Keith Richard Kirwan Democratiaid Rhyddfrydol 26 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 415
Nifer yr Etholwyr 3537
Number of ballot papers issued 415
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 329
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 169
Y nifer a bleidleisiodd 12%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alan Robert James 48% Wedi'i ethol
Leslie Harker 22% Heb ei ethol
Norman Owen Shone 13% Heb ei ethol
Mark Anthony Webster 10% Heb ei ethol
Keith Richard Kirwan 6% Heb ei ethol