Canlyniadau etholiadau ar gyfer Diserth

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Diserth

Cyngor Cymuned Dyserth - Dydd Iau, 2 Mehefin 2016

Diserth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Louise Marie Margaret Walsh Annibynnol 258 39% Wedi'i ethol
John Glover Annibynnol 207 32% Heb ei ethol
Catherine Anne Jackson Democratiaid Rhyddfrydol 189 29% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 654
Nifer yr Etholwyr 1920
Number of ballot papers issued 678
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 24
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 349
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 218
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Louise Marie Margaret Walsh 39% Wedi'i ethol
John Glover 32% Heb ei ethol
Catherine Anne Jackson 29% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd22
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd24