Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 2 Mehefin 2016

Dinbych (Isaf) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark John Young Annibynnol 389 36% Wedi'i ethol
Rhys Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales 315 29% Heb ei ethol
Lara Jane Pritchard Ceidwadol 159 15% Heb ei ethol
John Francis McGuire Llafur 108 10% Heb ei ethol
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 101 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1072
Nifer yr Etholwyr 3595
Number of ballot papers issued 1076
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 9
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 624
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 405
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark John Young 36% Wedi'i ethol
Rhys Thomas 29% Heb ei ethol
Lara Jane Pritchard 15% Heb ei ethol
John Francis McGuire 10% Heb ei ethol
William Gwyn Williams 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd4