Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Comisiynydd Yr Heddlu & Throseddu - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Dewis cyntaf % Ail ddewis % Cyfanswm Outcome
David James Taylor Llafur 7158 31% 1172 30% 8330 Heb ei ethol
Matthew Gerard Wright Ceidwadol 6470 28% Heb ei ethol
Owain Arfon Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 4302 19% 2771 70% 7073 Heb ei ethol
Simon Wall Plaid Annibyniaeth y DU 2806 12% Heb ei ethol
Julian Bernard Sandham Annibynnol 2330 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 23066
Nifer yr Etholwyr 56322
Number of ballot papers issued 24095
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 78
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf 1029
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn yr ail gyfrif 3004
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10547
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 7503
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadCyfrif cyntafAil gyfrif
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7883001
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2413
Cyfanswm a wrthodwyd10293004