Canlyniadau etholiadau ar gyfer Sir Ddinbych

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Sir Ddinbych

Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Undeig o'r Undeb Ewropeaidd - Dydd Iau, 23 Mehefin 2016

A ddylai’r Deyrnas Unedig aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd?

Sir Ddinbych - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gadael Leave Gadael yr Undeb Ewropeaidd 28117 54% Heb ei ethol
Aros Remain Aros yn aeold o'r Undeb Ewropeaidd 23955 46% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 52072
Nifer yr Etholwyr 75362
Number of ballot papers issued 52108
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 477
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 36
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 15177
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 13035
Y nifer a bleidleisiodd 69%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gadael Leave 54% Heb ei ethol
Aros Remain 46% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd25
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair10
absenoldeb nod swyddogol1
Cyfanswm a wrthodwyd36