Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Rhanbarthol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Ni does dim ymgeiswyr etholiad wedi eu penodi ar gyfer yr ardal yma.