Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Margaret Ann Jones ail-etholwyd with a majority of 3%, newid o 3% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 24183 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 43% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Margaret Ann JonesLlafur956040%Ail-etholwyd3%
Samuel John RowlandsCeidwadol879236%Heb ei etholn/a
Paul Davies-CookePlaid Annibyniaeth y DU297512%Heb ei etholn/a
Mair Eluned RowlandsPlaid Cymru - The Party of Wales20989%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod7583%-3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 758 3% Heb ei ethol