Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Ann Jones Llafur 9560 40% Wedi'i ethol
Samuel John Rowlands Ceidwadol 8792 36% Heb ei ethol
Paul Davies-Cooke Plaid Annibyniaeth y DU 2975 12% Heb ei ethol
Mair Eluned Rowlands Plaid Cymru - The Party of Wales 2098 9% Heb ei ethol
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 758 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 24183
Nifer yr Etholwyr 56322
Number of ballot papers issued 24255
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 78
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 72
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10547
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 7653
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Ann Jones 40% Wedi'i ethol
Samuel John Rowlands 36% Heb ei ethol
Paul Davies-Cooke 12% Heb ei ethol
Mair Eluned Rowlands 9% Heb ei ethol
William Gwyn Williams 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd22
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair50
Cyfanswm a wrthodwyd72