Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold Darren David Millar ail-etholwyd with a majority of 19%, newid o 7% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 26226 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 46% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Darren David MillarCeidwadol1083141%Ail-etholwyd7%
Llyr Huws GruffyddPlaid Cymru - The Party of Wales576822%Heb ei etholn/a
Joanne ThomasLlafur524620%Heb ei etholn/a
David John EdwardsPlaid Annibyniaeth y DU298511%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod13965%-1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Anthony Victor Bathula Babu Democratiaid Rhyddfrydol 831 3% Heb ei ethol
Julian Huw Mahy Y Blaid Werdd 565 2% Heb ei ethol