Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren David Millar Ceidwadol 10831 41% Wedi'i ethol
Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru - The Party of Wales 5768 22% Heb ei ethol
Joanne Thomas Llafur 5246 20% Heb ei ethol
David John Edwards Plaid Annibyniaeth y DU 2985 11% Heb ei ethol
Anthony Victor Bathula Babu Democratiaid Rhyddfrydol 831 3% Heb ei ethol
Julian Huw Mahy Y Blaid Werdd 565 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 26226
Nifer yr Etholwyr 57641
Number of ballot papers issued 26311
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 119
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 105
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 9105
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 6842
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren David Millar 41% Wedi'i ethol
Llyr Huws Gruffydd 22% Heb ei ethol
Joanne Thomas 20% Heb ei ethol
David John Edwards 11% Heb ei ethol
Anthony Victor Bathula Babu 3% Heb ei ethol
Julian Huw Mahy 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd66
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair30
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr9
Cyfanswm a wrthodwyd105