Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Win Kenneth Christian Skates was wedi'i ethol with a majority of 14%. Y cyfanswm o 22159 bleidleisiau a fwriwyd.

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Kenneth Christian SkatesLlafur786235%Newydd etholedign/a
Simon Robert Maurice BaynesCeidwadol484622%Heb ei etholn/a
Mabon ap GwynforPlaid Cymru - The Party of Wales386117%Heb ei etholn/a
Mandy Jane JonesPlaid Annibyniaeth y DU282713%Heb ei etholn/a
Aled Rhys RobertsDemocratiaid Rhyddfrydol228910%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod4742%-2%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Duncan Rees Y Blaid Werdd 474 2% Heb ei ethol