Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 5 Mai 2016

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kenneth Christian Skates Llafur 7862 35% Wedi'i ethol
Simon Robert Maurice Baynes Ceidwadol 4846 22% Heb ei ethol
Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru - The Party of Wales 3861 17% Heb ei ethol
Mandy Jane Jones Plaid Annibyniaeth y DU 2827 13% Heb ei ethol
Aled Rhys Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 2289 10% Heb ei ethol
Duncan Rees Y Blaid Werdd 474 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 22159
Nifer yr Etholwyr 54185
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kenneth Christian Skates 35% Wedi'i ethol
Simon Robert Maurice Baynes 22% Heb ei ethol
Mabon ap Gwynfor 17% Heb ei ethol
Mandy Jane Jones 13% Heb ei ethol
Aled Rhys Roberts 10% Heb ei ethol
Duncan Rees 2% Heb ei ethol