Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Cyngor Tref Y Rhyl (Plastirion) - Dydd Iau, 17 Mawrth 2016

Y Rhyl [Plastirion] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol 278 56% Wedi'i ethol
Amanda BAll Llafur 222 44% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 500
Nifer yr Etholwyr 2144
Number of ballot papers issued 501
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 406
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 252
Y nifer a bleidleisiodd 23%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anthony Christopher Thomas 56% Wedi'i ethol
Amanda BAll 44% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd1