Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych [Uchaf]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych [Uchaf]

Cyngor Tref Dinbych (Uchaf) - Dydd Iau, 4 Chwefror 2016

Dinbych [Uchaf] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Marilyn Jones Llafur 135 50% Wedi'i ethol
Glynn McIntyre Annibynnol 78 29% Heb ei ethol
Susan Dawn Muse Annibynnol 57 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 270
Nifer yr Etholwyr 1677
Number of ballot papers issued 271
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 273
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 136
Y nifer a bleidleisiodd 16%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Marilyn Jones 50% Wedi'i ethol
Glynn McIntyre 29% Heb ei ethol
Susan Dawn Muse 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1