Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryneglwys

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryneglwys

Cyngor Cymuned Bryneglwys - Dydd Iau, 3 Medi 2015

Bryneglwys - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sian Elizabeth Thomas Annibynnol 91 64% Wedi'i ethol
Paul John Emrys Anyon Annibynnol 52 36% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 143
Nifer yr Etholwyr 298
Number of ballot papers issued 144
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 71
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 43
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sian Elizabeth Thomas 64% Wedi'i ethol
Paul John Emrys Anyon 36% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1