Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2015

Prestatyn [Dwyrain] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
William Henry Davies Ceidwadol 511 49% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday Llafur 346 33% Heb ei ethol
Michael Adrian German Annibynnol 111 11% Heb ei ethol
Scott Francis Brown Democratiaid Rhyddfrydol 36 3% Heb ei ethol
Gary Alexander Bourne Annibynnol 33 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1037
Nifer yr Etholwyr 3272
Number of ballot papers issued 1045
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 634
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 377
Y nifer a bleidleisiodd 32%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
William Henry Davies 49% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday 33% Heb ei ethol
Michael Adrian German 11% Heb ei ethol
Scott Francis Brown 3% Heb ei ethol
Gary Alexander Bourne 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd7