Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2015

Prestatyn (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol 528 51% Wedi'i ethol
Kenneth Edward Wells Llafur 373 36% Heb ei ethol
Michael Adrian German Annibynnol 76 7% Heb ei ethol
Janice Ann Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 60 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1037
Nifer yr Etholwyr 3272
Number of ballot papers issued 1045
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 634
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 377
Y nifer a bleidleisiodd 32%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anton Lawrence Sampson 51% Wedi'i ethol
Kenneth Edward Wells 36% Heb ei ethol
Michael Adrian German 7% Heb ei ethol
Janice Ann Williams 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd8