Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bodfor]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bodfor]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2015

Y Rhyl [Bodfor] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jacqueline Lynda McAlpine Llafur 72 61% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas Annibynnol 17 14% Heb ei ethol
Paul David Smith Annibynnol 15 13% Heb ei ethol
Michael Peter Harris Annibynnol 11 9% Heb ei ethol
John Gerard Lyons Annibynnol 4 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 119
Nifer yr Etholwyr 1498
Number of ballot papers issued 121
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 111
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 48
Y nifer a bleidleisiodd 8%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jacqueline Lynda McAlpine 61% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas 14% Heb ei ethol
Paul David Smith 13% Heb ei ethol
Michael Peter Harris 9% Heb ei ethol
John Gerard Lyons 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2