Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 7 Mai 2015
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Win James Michael Davies was wedi'i ethol with a majority of 1%. Y cyfanswm o 35261 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 63% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
James Michael DaviesCeidwadol1376039%Newydd etholedign/a
Christopher Shaun RuaneLlafur1352338%Outgoing-4%
Paul Davies-CookePlaid Annibyniaeth y DU457713%Heb ei etholn/a
Mair RowlandsPlaid Cymru - The Party of Wales24867%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod9153%--2%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 915 3% Heb ei ethol