Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 7 Mai 2015

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Michael Davies Ceidwadol 13760 39% Wedi'i ethol
Christopher Shaun Ruane Llafur 13523 38% Heb ei ethol
Paul Davies-Cooke Plaid Annibyniaeth y DU 4577 13% Heb ei ethol
Mair Rowlands Plaid Cymru - The Party of Wales 2486 7% Heb ei ethol
Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 915 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 35261
Nifer yr Etholwyr 56505
Number of ballot papers issued 35338
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 142
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 77
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10774
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 9066
Y nifer a bleidleisiodd 63%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Michael Davies 39% Wedi'i ethol
Christopher Shaun Ruane 38% Heb ei ethol
Paul Davies-Cooke 13% Heb ei ethol
Mair Rowlands 7% Heb ei ethol
Gwyn Williams 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd60
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair16
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd77