Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 7 Mai 2015
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Susan Elan Jones ail-etholwyd gyda mwyafrif o 7%, newid o -1% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 35064 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 64% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Susan Elan JonesLlafur1305137%Ail-etholwyd-1%
David James NichollsCeidwadol1064930%Heb ei etholn/a
Mandy Jane JonesPlaid Annibyniaeth y DU548016%Heb ei etholn/a
Mabon ap GwynforPlaid Cymru - The Party of Wales362010%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod22646%-1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 1349 4% Heb ei ethol
Duncan Rees Y Blaid Werdd 915 3% Heb ei ethol