Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 7 Mai 2015

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Susan Elan Jones Llafur 13051 37% Wedi'i ethol
David James Nicholls Ceidwadol 10649 30% Heb ei ethol
Mandy Jane Jones Plaid Annibyniaeth y DU 5480 16% Heb ei ethol
Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru - The Party of Wales 3620 10% Heb ei ethol
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 1349 4% Heb ei ethol
Duncan Rees Y Blaid Werdd 915 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 35064
Nifer yr Etholwyr 54996
Number of ballot papers issued 35119
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 55
Y nifer a bleidleisiodd 64%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Susan Elan Jones 37% Wedi'i ethol
David James Nicholls 30% Heb ei ethol
Mandy Jane Jones 16% Heb ei ethol
Mabon ap Gwynfor 10% Heb ei ethol
Bruce Roberts 4% Heb ei ethol
Duncan Rees 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd39
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair15
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd55