Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 19 Mawrth 2015

Y Rhyl [Cefndy] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Stanley Frederick Walker Llafur 352 76% Wedi'i ethol
Melanie Ann Jones Ceidwadol 77 17% Heb ei ethol
David Malcolm Dear Democratiaid Rhyddfrydol 32 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 461
Nifer yr Etholwyr 2379
Number of ballot papers issued 465
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 441
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 262
Y nifer a bleidleisiodd 20%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Stanley Frederick Walker 76% Wedi'i ethol
Melanie Ann Jones 17% Heb ei ethol
David Malcolm Dear 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4