Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

De Orllewin Y Rhyl - Dydd Iau, 19 Mawrth 2015
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Win Peter Prendergast was wedi'i ethol with a majority of 46%. Y cyfanswm o 745 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 20% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Peter PrendergastLlafur47464%Newydd etholedign/a
Melanie Ann JonesCeidwadol13118%Heb ei etholn/a
David John WilmotPlaid Cymru - The Party of Wales628%Heb ei etholn/a
Diana HannamAnnibynnol527%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod263%--1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
David Malcolm Dear Democratiaid Rhyddfrydol 26 3% Heb ei ethol