Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

De Orllewin Y Rhyl - Dydd Iau, 19 Mawrth 2015

De-orllewin Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Prendergast Llafur 474 64% Wedi'i ethol
Melanie Ann Jones Ceidwadol 131 18% Heb ei ethol
David John Wilmot Plaid Cymru - The Party of Wales 62 8% Heb ei ethol
Diana Hannam Annibynnol 52 7% Heb ei ethol
David Malcolm Dear Democratiaid Rhyddfrydol 26 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 745
Nifer yr Etholwyr 3715
Number of ballot papers issued 745
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 692
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 394
Y nifer a bleidleisiodd 20%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Prendergast 64% Wedi'i ethol
Melanie Ann Jones 18% Heb ei ethol
David John Wilmot 8% Heb ei ethol
Diana Hannam 7% Heb ei ethol
David Malcolm Dear 3% Heb ei ethol