Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Ann Jones Llafur 8256 46% Wedi'i ethol
Darren David Millar Ceidwadol 5487 31% Heb ei ethol
Malcolm William Evans Plaid Cymru - The Party of Wales 2516 14% Heb ei ethol
Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 1630 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 17889
Nifer yr Etholwyr 49241
Number of ballot papers issued 18011
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 85
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 122
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 3213
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 2792
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Ann Jones 46% Wedi'i ethol
Darren David Millar 31% Heb ei ethol
Malcolm William Evans 14% Heb ei ethol
Robina Lynn Feeley 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd82
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr40
Cyfanswm a wrthodwyd122