Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Ddwyrain Y Rhyl

De Ddwyrain Y Rhyl - Dydd Iau, 3 Ebrill 2003

De Ddwyrain Y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 525 50% Wedi'i ethol
Thomas Kegg Hodgson Ceidwadol 226 21% Heb ei ethol
Susan Roberts Annibynnol 185 18% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray Annibynnol 116 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1052
Nifer yr Etholwyr 4902
Number of ballot papers issued 1056
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 10
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 439
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 168
Y nifer a bleidleisiodd 22%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 50% Wedi'i ethol
Thomas Kegg Hodgson 21% Heb ei ethol
Susan Roberts 18% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4